Etapy w mediacji

Etapy mediacji według Christophera W. Moore'a
1. Nawiązanie kontaktu ze stronami.
2. Wybór strategii mediacji.
3. Zbieranie i analiza informacji.
4. Sporządzenie szczegółowego planu mediacji.
5. Budowanie zaufania i współpracy.
6. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej.
7. Zdefiniowanie spraw i ustalenie planu.
8. Odkrywanie ukrytych interesów.
9. Generowanie opcji rozwiązań.
10. Ocena możliwości rozwiązań.
11. Przetarg końcowy.
12. Osiągnięcie formalnego porozumienia.