AW_do pobrania

 

AKADEMIA WIEDZY-Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

1. Karta zgłoszenia.

2. Oferta kursów i szkoleń.

3. Oferta studiów podyplomowych.


 PUBLIKACJE SZKOLNE

1. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej.

2. Procedury interwencyjne w szkole.

3. Agresja i przemoc w szkole.

4. Poradnik - Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych.

 


PRAWO OŚWIATOWE

1. Ustawa o systemie oświaty.

2. Karta Nauczyciela.