Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Szkolna turystyka krajowa

Szkolna turystyka może być organizowana wśród dzieci i młodzieży poprzez Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne. Charakter i zakres działalności tego koła oraz jego opiekuna zatwierdza dyrektor szkoły/placówki. Koło SKKT zrzesza młodzież z różnych klas całej szkoły i dla niej organizowana jest działalność turystyczno-krajoznawcza. W przypadku, gdy nie ma w szkole SKKT wychowawca klasy może dla uczniów tej klasy realizować długoterminowy plan wychowawczy oparty na turystyce, krajoznawstwie i wiedzy ekologicznej.

Dokumentacja wycieczki powinna zawierać: 

- kartę wycieczki (do pobrania). W karcie wycieczki powinny być wpisane następujące dane: dokładny adres miejsca noclegowego, telefon kontaktowy, czas pobytu, imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów, program pobytu, oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za dzieci i młodzież;

- potwierdzenie ubezpieczenia uczestników wycieczki.

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.