10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Szkolenie Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak najlepiej go nauczać. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby:

• nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,
• uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

Nauczyciel, stosujący ocenianie kształtujące:
• określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia;
• ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia;
• rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej
• buduje atmosferę uczenia się, poprzez pracę z uczniami i rodzicami;
• potrafi sformułować pytania kluczowe, tzn. takie pytania, które skłaniają uczniów do myślenia
• potrafi zadawać pytania, które angażują samego ucznia w lekcję, stara się włączać wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu, który postawił;
• stosuje efektywną informację zwrotną, która powinna zawierać wyszczególnione i docenione elementy pracy ucznia, odnotować to, co wymaga poprawy, powinna zawierać również wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić konkretną pracę oraz wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;
• wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

OFERTA szkolenia - do pobrania.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.