10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Szkolenie TOC w edukacji

TOC – to uniwersalny program edukacyjny w formie trzech prostych narzędzi graficznych do zastosowania na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola do szkoły wyższej. 

TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints, tłumacz. Teoria ograniczeń), to program, który pozwala na identyfikację i zarządzanie ograniczeniami występującymi w otaczającym nas świecie, przy czym ograniczenie rozumiane jest tu jako czynnik spowalniający nasze osiągnięcia, czy realizację wyznaczonego celu. Program (narzędzia) pozwalają na identyfikację ograniczeń i późniejszą ich eliminację, co wpływa na poprawę całego systemu.

Narzędzia TOC pomagają w procesie ciągłego ulepszania, dzięki narzędziom TOC możemy lepiej planować, zarządzać procesem edukacji już od najmłodszych lat. TOC to skuteczny sposób nauczenia dzieci samodzielnego myślenia dzięki prostym, konkretnym i praktycznym narzędziom, które zaspokoją potrzeby naukowe i behawioralne uczniów, a jednocześnie uwzględnią istnienie pewnych ograniczeń. Ich prosta graficzna forma umożliwia szerokie wykorzystanie, bez względu na wiek czy pochodzenie społeczne uczestników zajęć, a stosowanie tych narzędzi rozwija inteligencję emocjonalną, prowadzi do budowania komunikacji społecznej, czy lepszego rozumienia otaczającej rzeczywistości. Równocześnie narzędzia są wykorzystywane do przekazywania nowych treści dydaktycznych, utrwalania materiału, czy pogłębiania wiedzy. Te narzędzia to: CHMURKA, LOGICZNA GAŁĄZKA, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

 

CHMURKA

Jest narzędziem, które służy do analizowania przyczyn konfliktu – przeniesienie koncentracji z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt.

Korzyści ze stosowania chmurki:

· Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów.

· W domu dziecko będzie sprawiedliwie rozwiązywało konflikty, będzie umiało zrozumieć punkt widzenia innych osób, będzie umiało podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje i będzie chętniej współpracować.

· W szkole dziecko będzie lepiej rozumieć omawiane tematy, będzie umiało oceniać pomysły, a także będzie umiało w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów.

LOGICZNA GAŁĄZKA

Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo– skutkowe: „jeśli... to...", określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji.

Gałąź stosuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, aby wspierać ich w nabywaniu umiejętności tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem i konsekwencją, przewidywania zdarzeń, czy zmiany negatywnych i impulsywnych zachowań.

Korzyści ze stosowania logicznej gałązki:

· Przewidywanie konsekwencji w danych sytuacjach oraz postępowania własnego i innych osób.

· W domu dziecko będzie umiało zrozumieć konsekwencje swojego postępowania i dlatego będzie mogło samodzielnie eliminować niepożądane zachowanie – i będzie robić to chętnie.

· W szkole dziecko lepiej zrozumie logiczne zasady naukowe i matematyczne, będzie umiało głębiej analizować tematy i rozwinie umiejętność kreatywnego

pisania wypracowań wysokiej jakości.

DRZEWKO AMBITNEGO CELU

Narzędzie ułatwia osiągnięcie wyznaczonego ambitnego celu poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód, które uniemożliwiają osiągnięcie celu, wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

Narzędzie to pomaga w kształtowaniu u dzieci umiejętności definiowania własnych celów, odpowiedzialnego planowania dnia. Program wspiera dzieci i młodzież w procesie przejmowania odpowiedzialności za osiąganie własnych czy grupowych celów.

Korzyści ze stosowania drzewka ambitnego celu:

· Ustanawianie własnych celów, przewidywanie trudności oraz planowanie sposobów uporania się z tymi trudnościami.

· W domu dziecko będzie bardziej odpowiedzialne i będzie lepiej planowało swój dzień.

· W szkole dziecko będzie umiało określić własne cele i rozwinie wczesne umiejętności przywódcze.

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.