Rekrutacja na studia

Adresaci studiów podyplomowych:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I - stopnia lub II - stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

 TUTAJ zapiszesz się na studia 

Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy,
• 1 zdjęcie,  
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

W przypadku zebrania 20 osób na studia, zajęcia będą sie odbywały w miejscu rekrutacji.