Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Kto może być wychowawcą wypoczynku

Wychowawcą wypoczynku w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) może być osoba, która:

1. nie była i nie jest karana;
2. ukończyła 18 lat;
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie;
4. ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
Warunek, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.
Warunek, o którym mowa w pkt 4, nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu.
Zgodnie z opinią prawną Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23.07.2010 r. wychowawcą wypoczynku może byś nauczyciel tj. osoba posiadająca wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowany nauczyciel jak i absolwent szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.