kurs - Ocenianie Kształtujące

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i dyrektorów zainteresowanych wprowadzaniem oceniania kształtujacego.

Cel: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.

pdf OFERTA