kurs - E-nauczyciel

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli chcących poprawić swoje umiejętności w zakresie stosowania TIK. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej. Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, gromadzenie, selekcjonowanie, interpretowanie.

pdf OFERTA