kurs - Etyka zawodu nauczyciela

Kurs jest przeznaczony dla zainteresowanych nauczycieli.

Cel: Refleksja nad własną aktywnością zawodową w kontekście zobowiązań nauczyciela wobec dzieci i młodzieży, społeczeństwa oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły.

OFERTA