kursy nadające kwalifikacje

Oferta kursów nadających kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w placówce wypoczynku a także do zarządzania placówką wypoczynku. 

pdf OFERTAKurs kwalifikacyjny - Kierownik placówki wypoczynku.

pdf OFERTA - Kurs kwalifikacyjny - Dla kandydatów na wychowawców w placówce wypoczynku.