kurs - Neurodydaktyka w pracy nauczyciela

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszelkich etapów edukacynych zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych w zakresie relacji między nauczaniem a uczeniem się. 

Cel: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych w szkole poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozumienia procesów zachodzących w różnych etapach rozwoju człowieka. Stosowanie skutecznych metod w procesie nauczania – uczenia się.

pdf OFERTA