kurs -„Najprawdziwsza prawda”

Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnaej. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu nauczycieli przedszkoli o cykl zajęć skierowanych na stymulacje rozwoju językowego dzieci przedszkolnych.

pdf OFERTA