10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Szkolenie okresowe - adm. biurowe

Szkolenie okresowe bhp jest przeprowadzane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe BHP muszą odbyć:
• osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat,
• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
• pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji nie rzadziej niż raz na 5 lat,
• pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby nie rzadziej niż raz na 5 lat,
pracownicy administracyjno-biurowi (w tym nauczyciele) i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy związany jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Szkolenie okresowe bhp jest zakończone egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone zaświadczeniem, które należy przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

Ważne
• Pierwsze szkolenie okresowe bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz administracyjno-biurowych przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia na nich pracy.
• W sytuacji gdy pracodawca nie ma możliwości zorganizowania szkolenia okresowego w godzinach pracy, czas szkolenia odbywającego się poza godzinami pracy należy uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, lub czasu wolnego.

Realizujemy niżej wymienione kursy i szkolenia:
szkolenie okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych,
szkolenie okresowe dla nauczycieli,
szkolenie dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
szkolenie okresowe dla pracodawców,
szkolenie okresowe dla służby BHP,
kurs dla Społecznych Inspektorów Pracy,
szkolenie okresowe dla osób wykonujących zadania służby BHP,
instruktaż ogólny.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.