Szkolenia Rady Pedagogicznej

 TUTAJ zgłosisz szkolenie rady pedagogicznej 

 

1. Jak oceniać, aby pomóc uczniowi w uczeniu się ?
2. Ocenianie kształtujące szansą na sukces edukacyjny.
3. Jak ustrzec uczniów przed pułapką uzależnienia.
4. Szkolne interwencje wychowawcze.
5. Sytuacje kryzysowe w szkole.
6. Rodzice w szkole – od konfrontacji do kooperacji.
7. Po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ?
8. Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej.
9. Praca metodą projektu w szkole i placówce.
10. Wykorzystanie EWD do oceny efektywności pracy szkół.
11. Interpretacja wskaźników EWD.
12. Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.
13. Konstruowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.
14. Awans zawodowy nauczycieli – od A do Z.
15. Prawo oświatowe.
16. Bezpieczeństwo w szkole i placówce.
17. Etyka zawodu nauczyciela.
18. Emisja i higiena głosu.
19. Wypalenie zawodowe nauczycieli.
20. Komunikacja w organizacji (w szkole) – m.in. skąd biorą się plotki.
21. Jak motywować uczniów do nauki.
22. Uczyć lepiej – czyli o tym, jak ważny jest czas lekcji.
23. Jak być dobrym wychowawcą?
24. Czego potrzebują uczniowie – sztuka zadawania pytań.
25. Uczeń z depresją w szkole – co robić przed i po próbie samobójczej ucznia.
26. Rozpoznawanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji).
27. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
28. Uczeń upośledzony w szkole masowej.
29. Organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole.
30. Sytuacje kryzysowe w szkole – czyli jak przygotować się do sytuacji trudnych (wypadek, pożar, agresywne zachowanie ucznia ... ).
31. Szkoła a wychowanie – co szkoła może a czego nie.
32. Współpraca z rodzicami – konfrontacja czy kooperacja?
33. Jak rozwijać czytelnictwo u dzieci.
34. Depresja - jak pomagać nastolatkom cierpiącym na zaburzenia nastroju.
35. Budowanie autorytetu nauczyciela.
36. Rozpoznawania zagrożeń i sposoby wsparcia.
37. Wsparcie ucznia z objawami lękowymi.
38. Aktywizujące metody nauczania a motywowania do nauki.
39. Kompetencje coachingowe nauczyciela rozwijające potencjał uczniów.
40. Neurodydaktyka – marketing czy nowy pomysł na dydaktykę?
41. Nowoczesne media - co nauczyciel powinien wiedzieć ?
42. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole/placówce oświatowej.
43. Przemoc i mobbing w szkole - jak zapobiegać ?
44. Asertywny nauczyciel - jak dbać się o siebie, dbając o innych.
45. Budowanie zespołu. Praca w zespole jako warunek osiągania sukcesu.
46. Cyberprzemoc - problem przemocy rówieśniczej.
47. Dyrektor coachem - jak inspirować i wspierać rozwój kompetencji zespołu.
48. Efektywna praca w grupie. Jak motywować, moderować i wspierać rozwój zespołu?
49. Efektywne prezentacje, wystąpienia publiczne i komunikacja.
50. Kinoterapia - wykorzystanie filmów fabularnych na lekcjach wychowawczych.
51. Komunikacja i perswazja w procesie budowania własnego wizerunku.
52. Komunikacja w szkole - gry psychologiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
53. Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w sytuacji kryzysowej w szkole.
54. Wystąpienia publiczne - jak przemawiać na forum i osiągać cele.
55. Motywowanie nauczycieli do pracy.
56. Motywowanie uczniów do nauki.
57. Nauczyciel coachem - jak inspirować i wspierać rozwój kompetencji uczniów.
58. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach.
59. Prowadzenie zebrań, grupowe podejmowania decyzji - jak organizować i wspierać pracę zespołu.
60. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje szkolne.
61. Komunikacja w szkole - jak się komunikować, by osiągać cele.
62. Trudny rodzic w szkole - jak zamienić walkę we współpracę.
63. Współczesna młodzież wobec zagrożeń cywilizacyjnych.
64. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli i stresowi w pracy.
65. Jak rozmawiać z "trudnymi" rodzicami.
66. Zagrożenia cyfrowe.
67. Tworzenie koncepcji pracy szkoły/placówki.
68. Gotowość szkolna dziecka 7 –letniego czyli co gwarantuje dziecku sukces w szkole? 69. Przygotowanie dziecka 6 – letniego do nauki czytania.
70. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) na przykładzie dziecka autystycznego.
71. Jak oceniać, aby pomóc uczniowi w uczeniu się ?
72. Ocenianie kształtujące szansą na sukces edukacyjny.
73. Po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ?
74. Jak przygotować się do ewaluacji zewnętrznej.
75. Praca metodą projektu w szkole i placówce.
76. Wykorzystanie EWD do oceny efektywności pracy szkół.
77. Interpretacja wskaźników EWD.
78. Przygotowanie uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej.
79. Konstruowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania.
80. Awans zawodowy nauczycieli – od A do Z.
81. Prawo oświatowe.
82. Jak ustrzec uczniów przed pułapką uzależnienia.
83. Szkolne interwencje wychowawcze.
84. Sytuacje kryzysowe w szkole.
85. Rodzice w szkole – od konfrontacji do kooperacji.

 

ZGŁOSZENIE SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ