Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Prawo oświatowe ...

Zasady związane z prawem oświatowym są ściśle powiązane z zadaniami systemu oświaty. Do zadań stawianych przed systemem oświaty należą:
- obowiązek zapewnienia każdemu obywatelowi polskiemu równego dostępu do oświaty,
- nieodpłatność pobieranej nauki w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy,
- obowiązek działania zgodnie z dobrem uczniów (zawarty przede wszystkim w art. 4 ustawy o systemie oświaty i art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela),
- szeroka ochrona prawna nauczycieli,
- zapewnienie każdemu nauczycielowi i uczniowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
- poszanowanie godności każdego ucznia i jego prawa do nauki.

Czytaj więcej...

Uczeń w prawie oświatowym

Według polskiego prawa oświatowego, osoby do ukończenia 18. roku życia podlegają:

- obowiązkowi nauki –  od urodzenia do 18 roku życia, 

- obowiązkowi szkolnemu – podegają wszyscy zamieszkujący dany obwód szkolny w wieku od 6 do do ukończenia gimnazjum, nie później jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń po ukończeniu 18 roku życia ma prawo do pobierania nauki.

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.