Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

O prawach człowieka

Prawa człowieka to prawa przysługujące kaźdemu człowiekowi od chwili urodzenia z tytułu bycia człowiekiem. Takie same prawa człowieka mają wszyscy ludzie bez względu na: wiek, rasę, płeć, religię, pochodzenie społeczne, przekonania polityczne lub inne. Prawa człowieka stanowią fundament demokracji, wolności, sprawiedliwości i pokoju. Źródłem praw człowieka jest godność osobowa człowieka. Bez praw człowieka oraz świadomości tych praw, ludzie nie mogą żyć we wzajemnym poszanowaniu godności. Dotyczy to także, a może przede wszystkim, środowisk szkolnych. Tam zaczynają się kształtować poglądy związane z prawami człowieka i ich przestrzeganiem. Wielu z nas jeszcze nie potrafi o nich mówić w oderwaniu od obowiązków ucznia. A przecież jedno i drugie funkcjonuje bez wzajemnych zależności. Prawa trzeba rozpatrywać bez względu na spełnianie obowiązków. Te podlegają sankcjom zawartym w prawie wewnątrznym lub w innych uregulowaniach prawnych.

Czytaj więcej

Katalog praw człowieka - ucznia

 

• Prawo do nauki
• Prawo do informacji
• Prawo do ochrony przed dyskryminacją
• Prawo do wypoczynku
• Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania
• Prawo do zrzeszania się
• Prawo do ochrony prywatności
• Prawo do opieki medycznej
• Prawo do pomocy socjalnej
• Prawo do wypowiedzi
• Prawo do ochrony przed poniżającym traktowaniem

 


Raport Przestrzeganie wybranych praw ucznia na podstawie badań wojewódzkich. Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.