Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Informacje dla nauczyciela.

Nauczyciel wychowawca

Integracja klasy to ważny element pracy wychowawcy. Klasę tworzą uczniowie a wychowawca, to ktoś bardzo ważny, ktoś kto ma udzielać im pomocy, wspierać i współuczestniczyć w tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa I akceptacji. Od osoby wychowawcy wiele zależy. Najwięcej od tego, KIM JEST, a nie CO MÓWI. To nauczyciel ma ogromny wpływ na integrację klasy.

Czytaj więcej...

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków

Zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków uregulowane zostało w art. 83 i 84 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Ustawa KN przewiduje fakultatywne i obligatoryjne zawieszenie nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

Czytaj więcej...

Awans zawodowy nauczyciela

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przeprowadza organ prowadzący szkołę/placówkę. Nauczyciel składa wniosek (do pobrania) o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej.

Czytaj więcej...

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.