10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Kurs - Kierownik wycieczek szkolnych

Kierownik wycieczek szkolnych

Czytaj więcej...

kurs-Opiekun koła szachowego

Zapraszamy na kurs - Opiekun koła szachowego. 

 TUTAJ zapiszesz się na kurs 

Czytaj więcej...

kursy nadające kwalifikacje

Oferta kursów nadających kwalifikacje w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą w placówce wypoczynku a także do zarządzania placówką wypoczynku. 

pdf OFERTAKurs kwalifikacyjny - Kierownik placówki wypoczynku.

pdf OFERTA - Kurs kwalifikacyjny - Dla kandydatów na wychowawców w placówce wypoczynku.

Kurs trenerski

Kurs uprawnia do prowadzenia wszelkich szkoleń dla dorosłych a także szkoleń w ramach projektów unijnych.

 TUTAJ  zapiszesz się na kurs  

Czytaj więcej...

kurs - Trenera

Kurs kierowany jest do wszystkich osób, które chciałyby pracować jako trenerzy i organizatorzy szkoleń.

Cel: zdobycie wiedzy na temat przygotowywania warsztatów, metod aktywizujących oraz pracy z grupą, zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących komunikacji i autoprezentacji oraz radzenia sobie ze stresem, poznanie i rozumienie procesów grupowych (i ich wpływ na przygotowanie szkolenia), zachęcenie uczestników do prowadzenia własnych projektów szkoleniowych, rozwinięcie i doskonalenie umiejętności trenerskich uczestników warsztatów.

pdf OFERTA

kurs - Jak zachować autorytet ?

Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół.

Cel: Przygotowanie nauczycieli do rozpoznawania motywów niewłaściwych zachowań uczniów podczas lekcji i kształtowanie umiejętności takiego reagowania, które umożliwia realizację założeń edukacyjnych oraz sprzyja zachowaniu autorytetu.

pdf OFERTA

kurs -„Najprawdziwsza prawda”

Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnaej. 

Cel: Wzbogacenie warsztatu nauczycieli przedszkoli o cykl zajęć skierowanych na stymulacje rozwoju językowego dzieci przedszkolnych.

pdf OFERTA

kurs - Neurodydaktyka w pracy nauczyciela

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszelkich etapów edukacynych zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych w zakresie relacji między nauczaniem a uczeniem się. 

Cel: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych w szkole poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozumienia procesów zachodzących w różnych etapach rozwoju człowieka. Stosowanie skutecznych metod w procesie nauczania – uczenia się.

pdf OFERTA

kurs - Super Belfer

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszelkich etapów edukacynych zainteresowanych rozwojem zawodowym i osobistym.

Cel: Jak zostać wyjątkowym nauczycielem? Jak radzić sobie z uczniami, a nie tylko wśród nich przeżyć? Jak z nimi postępować? Jak planować lekcje? Jak je realizować, by rzeczywiście angażować uczniów? Jakie stosować techniki, by eliminować z klasy nudę? Proponowany kurs ma na te pytania dostarczyć odpowiedzi.

pdf OFERTA

kurs - Ocenianie Kształtujące

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i dyrektorów zainteresowanych wprowadzaniem oceniania kształtujacego.

Cel: zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania oceniania kształtującego w praktyce szkolnej.

pdf OFERTA  

kurs - E-nauczyciel

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli chcących poprawić swoje umiejętności w zakresie stosowania TIK. 

Cel: Przygotowanie nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej. Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, gromadzenie, selekcjonowanie, interpretowanie.

pdf OFERTA

kurs - Etyka zawodu nauczyciela

Kurs jest przeznaczony dla zainteresowanych nauczycieli.

Cel: Refleksja nad własną aktywnością zawodową w kontekście zobowiązań nauczyciela wobec dzieci i młodzieży, społeczeństwa oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły.

OFERTA

kurs - Prawne dylematy nauczycieli

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych problematyka "prawa oświatowego" w szkołach i placówkach.

Cel: zwiększenie wiedzy na temat prawnych aspektów w praktyce szkolnej.

pdf OFERTA

Kurs języka angielskiego

dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych).

Czytaj więcej...

Kurs pierwszej pomocy

 

Kurs jest przeznaczony dla osób mogących znaleźć się w sytuacji konieczności udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej. Osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy. (art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu Pracy)

Czytaj więcej...

Kurs na wychowawców wypoczynku

Kurs nadający kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą jako wychowawca. Przenaczony jest dla osób posiadających wykształcenie średnie i mających ukończone 18 lat. 

 TUTAJ zapiszesz się na kurs 

Czytaj więcej...

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.