Nasze badania

10 lat minęło

promocja
10 listopada 2014 r. obchodziliśmy 10-lecie powstania placówki.

Zmienione przepisy dotyczące badań lekarskich

Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników to krok korzystny zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Osoby zmieniające pracę nie mają obowiązku robić nowych badań lekarskich, jeżeli posiadane badania są aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku są podobne.

Czytaj więcej...

Podstawy prawne szkoleń w dziedzinie BHP

Podstawa prawna :

1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane."

Czytaj więcej...

Pracodawca nie może ...

Nie można ograniczać kwoty ani częstotliwości dofinansowania okularów. Pracodawca nie może w przepisach zakładowych, np. w regulaminie pracy ograniczać czasu, w którym pracownikowi przysługuje dofinansowanie okularów – jeśli konieczność ich stosowania wyjdzie w trakcie badań profilaktycznych. Nie można też ograniczać wysokości wypłaty dofinansowania poniżej stawek za szkła obowiązujących na rynku.

Czytaj więcej ...

Studia Podyplomowe

Galeria

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.