Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło działania mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w codziennej praktyce przedszkoli i szkół. Celem projektu jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej Europejskiej Agencji oraz doświadczeń i rozwiązań innych krajów w przygotowaniu rekomendacji dotyczących zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół. Działania te obejmują przygotowanie założeń zmian legislacyjno-organizacyjnych oraz działań wdrożeniowych realizowane w ramach prac powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz projektu realizowanego w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej.

żródło: MEiN