Plecy

PEDAGOG SPECJALNY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

This event has expired

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I – stopnia lub II – stopnia (licencjackie lub magisterskie). Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

UZYSKANE KWALIFIKACJE 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadające uprawnienia do sprawowania funkcji pedagoga specjalnego w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

CZAS TRWANIA: 3 SEMESTRY

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE 

Po wysłaniu zgłoszenia i zebraniu grupy (20 osób) otrzymasz zaproszenie na spotkanie inauguracyjne.

Czas rozpoczęcia

00:00

2 października, 2023

Czas zakończenia

00:00

3 października, 2023