Ochrona praw autorskich www.akademiawiedzy.pl

Akademiawiedzy.pl nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do plików przesłanych przez użytkowników. Użytkownicy zamieszczający Dane na serwerach Akademiawiedzy.pl akceptują Regulamin oraz zgadzają się na warunki świadczonych usług i zarzekają, że posiadają wszelkie prawa autorskie do powielania i rozpowszechniania Danych zamieszczonych przez nich na swoim koncie.

Akademiawiedzy.pl sprawdzi wszystkie otrzymane roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich i podejmie odpowiednie kroki, w przypadku których stwierdzono, że zostały przesłane lub rozpowszechniane z naruszeniem takich praw.

Zgłoszenie możesz złożyć w każdym momencie za pomocą za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki zamieszczonych w danych kontaktowych lub adres e-mail: poczta@akademiawiedzy.pl .

Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, zablokuje usługę naruszającą prawo lub usunie dane naruszające prawo, Administrator zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który naruszył prawo.

Użytkownicy, którzy naruszyli Państwa prawa otrzymają surowe upomnienia, natomiast w przypadku większej skali naruszeń, w szczególności, gdy naruszenia dotyczą osoby zgłaszającej, ich konta oraz usługi zostaną zablokowane.

Bezzasadne zgłoszenia będą odrzucane, a Użytkownicy dokonujący takich zgłoszeń zostaną surowo upomniani. W razie powtarzających się fałszywych zgłoszeń, ich konta zostaną zablokowane.