Plecy
03
październik
PEDAGOG SPECJALNY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
00:00 - 00:00

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I – stopnia lub II – stopnia (licencjackie lub...

23
wrzesień
800_5cdbe0f12ecc3
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ
00:00 - 00:00

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I – stopnia lub II – stopnia (licencjackie lub...

22
sierpień
800_5cc99b8c0fa87
PEDAGOG SPECJALNY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
00:00 - 00:00

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia I – stopnia lub II – stopnia (licencjackie lub...